Innregulering

Norsk VVS-Merking har 30 års erfaring med innregulering av vannbåren varme og kjøleanlegg. Vi utfører også feilsøking i nye og gamle anlegg. Send en mail med info og tegninger så skal vi hjelpe deg.


HVORFOR INNREGULERE?


Til tross for at de fleste nye anlegg i dag utstyres med moderne reguleringsteknologi, oppleves stadig vekk utfordringer med inneklimaet. Følgende problemer forekommer ofte:

  • Enkelte rom oppnår aldri ønsket temperatur.
  • Temperaturen pendler, spesielt ved middels belastning.
  • Selv om den installerte effekten hos produksjonsenhetene er tilstrekkelig, tilfredstilles ikke overføringsevnen av energi.
     

Slike problemene forekommer vanligvis på grunn av at feil gjennomstrømmende vannmengder hindrer regulatorene i å arbeide korrekt. Regulatorene kan bare regulere effektivt dersom prosjektert mengde er tilgjengelig når det er behov for det. For å få til dette er det helt nødvendig å innregulere anlegget. Ved å sikre tilstrekkelig mengde til alle enheter ved prosjekterte forhold, vil man dessuten heller aldri oppleve undermengde ved andre driftsforhold.

I et anlegg som ikke er innregulert vil kretsene nær produksjonsenheten (kjelen) ha overmengde, mens de mer fjerntliggende kretsene vil ha undermengde. For å kompensere for dette er det svært vanlig å heve gjennomsnittstemperaturen i bygningen. Dette fører igjen til at det ofte blir for varmt i arealene nær fyrrommet, og brukerne løser dette ved overdreven lufting.

Med tanke på at en heving av gjennomsnittstemperaturen fra 20 til 21 grader øker fyringskostnadene med
5-8 %, sier det seg selv at dette er dårlig økonomi. Ved siden av å øke komforten og senke energikostnadene bidrar innregulering også til å oppdage småfeil på et tidlig tidspunkt.

 

For henvendelser send mail til rainer@norskvvs-merking.no