Faresymboler

Rørledninger for gass eller væsker som kan medføre risiko for helse og sikkerhet skal merkes med faresymboler.

Det er inført en internasjonal standard for faresymboler som gjelder i hele Europa.

 

Faresymbolene leveres i tre forskjellige bredder:

50mm. merketape med 30mm. symboler

75mm. merketape med 60mm. symboler

160mm. merketape med 60mm. symboler ved 2+4 symboler eller 30mm. ved 3 symboler.

Alle ruller er 30 meter tape.

Faresymboler tape eksempel

Link til Miljødir. oversikt over faremerking:

Oversikt faresymboler

Plakat over faresymboler

De gamle faresymbolene med gul bakgrund skal ikke lengre brukes:

Gamle faresymboler

Tilbake